Νερό

E-mail Εκτύπωση
Από την πολυετή εμπειρία των εργαστηρίων μας στις αναλύσεις νερών έχουν προκύψει τα ακόλουθα "πακέτα" αναλύσεων που κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τη χρήση του νερού. Η ομαδοποίηση των παραμέτρων έγινε με σκοπό τη διευκόλυνση του πελάτη και δεν είναι δεσμευτική.

Βασικό πακέτο χημικής ανάλυσης ποσίμου

 • pH                                                                                     
 • Αγωγιμότητα
 • Ολικά Διαλελυμένα Στερεά (T.D.S.)
 • Σκληρότητες
 • Ανθρακικά (CO3-)
 • Όξινα ανθρακικά (HCO3-)
 • Αλκαλικότητα Φ
 • Αλκαλικότητα Η
 • Χλωριόντα (Cl-)
 • Νιτρικά (ΝΟ3-)
 • Νιτρώδη (ΝΟ2-)
 • Αμμωνιακά (ΝΗ4+)   
 • Φωσφορικά (Ρ2Ο5)
 • Φθοριόντα (F-)
 • Θειικά (SO4-2)
 • Πυριτικά (SiO2)
 • Ασβέστιο (Ca)
 • Μαγνήσιο (Mg)
 • Κάλιο (Κ)
 • Νάτριο (Na)
 • Χαλκός (Cu)
 • Ψευδάργυρος (Zn)
 • Μαγγάνιο (Mn)
 • Σίδηρος (Fe)
 • Χλώριο (Cl2)

Βασικό πακέτο μικροβιολογικής ανάλυσης ποσίμου

 • Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα στους 22oC και στους 36oC                                                 
 • Enterococci
 • Coliforms
 • E. Coli
 • Clostridium perfringens
 • Pseudomonas aeruginosa

Πακέτο ποτιστικού νερού

 • pH                                                                                     
 • Αγωγιμότητα
 • Σκληρότητες
 • Θειικά (SO4-2)
 • Ανθρακικά (CO3-)
 • Όξινα ανθρακικά (HCO3-)
 • Χλωριόντα (Cl-)
 • Ασβέστιο (Ca)   
 • Μαγνήσιο (Mg)
 • Κάλιο (Κ)
 • Νάτριο (Na)
 • Χαλκός (Cu)
 • Ψευδάργυρος (Zn)
 • Μαγγάνιο (Mn)
 • Σίδηρος (Fe)
 • Βόριο (Β)

Πακέτο νερού πισίνας

 • pH                                                                                     
 • Χρώμα
 • Λίπη & Έλαια
 • Ολικές Φαινόλες
 • Ελεύθερο Χλώριο (Cl2)
 • Αμμωνιακά (ΝΗ4+)   
 • Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα στους 22oC και στους 36oC                                                 
 • Coliforms
 • E. Coli
 • Enterococci

Πακέτο νερού για παρασκευή σκυροδέματος

 • pH                                                                                     
 • Αλκαλικότητα Φ
 • Αλκαλικότητα Η
 • Θειικά (SO4-2)
 • Χλωριόντα (Cl-)
 • Ολικά Διαλελυμένα Στερεά (T.D.S.)
 • Οξειδωσιμότητα
 • Λίπη & Έλαια
 • Σάκχαρα

Πακέτο νερού που πρόκειται να υποστεί επεξεργασία αντίστροφης ώσμωσης

 • pH                                                                                     
 • Αμμωνιακά (ΝΗ4+)
 • Κάλιο (Κ)
 • Νάτριο (Na)
 • Μαγνήσιο (Mg)
 • Ασβέστιο (Ca)
 • Βάριο (Βa)
 • Στρόντιο (Sr)
 • Σίδηρος ολικός (Fe)
 • Μαγγάνιο (Mn)
 • Ανθρακικά (CO3-)
 • Όξινα ανθρακικά (HCO3-)   
 • Νιτρικά (ΝΟ3-)
 • Χλωριόντα (Cl-)
 • Φθοριόντα (F-)
 • Θειικά (SO4-2)
 • Βόριο (Β)
 • Πυριτικά ολικά (SiO2)
 • Ολικός Οργανικός Άνθρακας (T.O.C.)
 • B.O.D.
 • C.O.D.
 • Θολερότητα
 • Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα
 • στους 22oC και στους 36oC                                                

Φυσικοχημικές παράμετροι

 • pH
 • Αγωγιμότητα
 • Σκληρότητα Ολική / Παροδική / Μόνιμη
 • Αλκαλικότητες Φ/Η
 • Θολότητα
 • Οξειδωσιμότητα
 • Καθιζάνοντα Στερεά
 • Αιωρούμενα Στερεά
 • Διαλελυμένα Στερεά
 • Πτητικά Στερεά @ 550oC

Μέταλλα

 • Κάλιο (Κ)
 • Νάτριο (Na)
 • Ασβέστιο (Ca)
 • Μαγνήσιο (Mg)
 • Λίθιο (Li)
 • Στρόντιο (Sr)

Ανιόντα

 • Ανθρακικά (CO3-2)
 • Όξινα ανθρακικά (HCO3-)
 • Χλωριούχα (Cl-)
 • Φθοριούχα (F-)
 • Βρωμιούχα (Br-)
 • Βρωμικά (BrO3-)
 • Θειικά (SO4-2)
 • Φωσφορικά (PO4-3)
 • Νιτρώδη (NO2-)
 • Νιτρικά (NO3-)
 • Αμμωνιακά (NH4+)
 • Πυριτικά (SiO2)

Βαρέα μέταλλα

 • Άργυρος (Ag)                                                                                 
 • Αργίλιο (Al)
 • Αρσενικό (As)
 • Βάριο (Βa)
 • Κάδμιο (Cd)
 • Χρώμιο ολικό (Crtot)
 • Χρώμιο εξασθενές (Cr+6)   
 • Κοβάλτιο (Co)
 • Νικέλιο (Ni)
 • Μόλυβδος (Pb)
 • Αντιμόνιο (Sb)
 • Σελήνιο (Se)
 • Υδράργυρος (Hg)
 • Στρόντιο (Sr)

Τοξικές Οργανικές Παράμετροι

 • Αλογονωμένοι διαλύτες – παράγωγα χλωρίωσης του νερού (8 ουσίες)                                                                               
 • Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων (147 δραστικές ουσίες)
 • Πολυαρωματικοί Υδρογονάνθρακες – PAHs (5 ή 16 ουσίες)
 • Φαινόλες (7 ουσίες)
 • Πτητικές Αρωματικές Ενώσεις – ΒΤΕΧs (7 ουσίες)
 • PCBs & PCTs (19 ουσίες)
 • Ακρυλαμίδιο
 • Επιχλωρυδρίνη
 • Διοξίνες

Λοιπές Χημικές Παράμετροι

 • T.O.C.                                                                           
 • Ακεταλδεΰδη (εμφιαλωμένα σε φιάλες ΡΕΤ)
 • Ενώσεις δυσοσμίας νερού
 • (Off odor compounds – Trichloroanisole, geosmin, κ.α.)
 • Βρωμικά
 • Μέταλλα: Ti, V, Th, In, Ga, Li, Sr
 • Κυανιούχα
 • VOCs & SVOCs

Λοιπές Μικροβιολογικές Παράμετροι

 • Salmonella                                                                 
 • Legionella
 

Για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης χρησιμοποιούμε Cookies όπως περιγράφεται στην Πολιτική Χρήσης Cookies