Έδαφος

E-mail Εκτύπωση
Αναλύσεις - Μετρήσεις Εδάφους.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

 • Μηχανική σύσταση
 • Μικροθρεπτικά και Μακροθρεπτικά στοιχεία
 • Οργανική ουσία
 • Ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα
 • Ολικό και Ελεύθερο CaCO3

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΕ ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

 • Οξύτητα κατά Baumann – Gully
 • Ολικά και υδατοδιαλυτά θειικά ιόντα
 • Χλωριόντα
 • Οργανικά (μέθοδος υγρής οξείδωσης)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΤΟΞΙΚΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ

 • Ανά περίπτωση ορίζονται οι παράμετροι που σχετίζονται
  με την πιθανή προέλευση επιμόλυνσης (π.χ. βαρέα μέταλλα, λιπαντικά, κ.α.).
 • Ορισμός τρόπου διαχείρισης επιμολυσμένων εδαφών (καταλληλότητα εναπόθεσης σε ΧΥΤΑ)
 • Έλεγχος σταδιακής αποκατάστασης επιμολυσμένων εδαφών
 

Για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης χρησιμοποιούμε Cookies όπως περιγράφεται στην Πολιτική Χρήσης Cookies