Χημική Ανάλυση Πόσιμου

E-mail Εκτύπωση

Χημική Ανάλυση Πόσιμου  (Βασικό Πακέτο)

Γενικές Οδηγίες

 • Αγοράστε μια φιάλη εμφιαλωμένου νερού του 1,5 L.
 • Αδειάστε το περιεχόμενο.
 • Αφήστε το νερό να τρέξει για 5 λεπτά.
 • Ξεπλύνετε τη φιάλη τρεις φορές με το νερό προς ανάλυση.
 • Γεμίστε τη φιάλη μέχρις υπερχείλισης, αφήνοντας το μικρότερο δυνατό όγκο αέρα.
 • Σφραγίστε καλά τη φιάλη.
 • Μεταφέρετε το δείγμα εντός 24ώρου στο εργαστήριο με τη χρήση φορητού ψυγείου με παγοκύστες. Το δείγμα μπορεί επίσης να φυλαχθεί (max. 24 ώρες) στη συντήρηση κοινού οικιακού ψυγείου (ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΧΙ ΚΑΤΑΨΥΞΗ).

Ειδικές Οδηγίες

 • Αν το νερό προέρχεται από νέα γεώτρηση, αφήστε τη γεώτρηση να δουλέψει περιοδικά για τουλάχιστον τρεις ημέρες. Τα έλαια λίπανσης (σαπουνέλαια) του γεωτρύπανου παρουσιάζουν σημαντικές παρεμβολές σε μεγάλο αριθμό παραμέτρων.
 • Ιδανικό σημείο δειγματοληψίας είναι το σημείο πόσης του νερού. Αν δηλαδή υπάρχει η διάταξη γεώτρηση – δεξαμενή – βρύση, το δείγμα συλλέγεται από τη βρύση έτσι ώστε να προκύψουν στοιχεία για την κατάσταση του δικτύου σωληνώσεων.
 • Αν το δίκτυο ύδρευσης είναι καινούργιο, πριν συλλέξετε το δείγμα αφήστε τις βρύσες να δουλέψουν περιοδικά για τουλάχιστον τρεις ημέρες. Τα νέα δίκτυα ύδρευσης παρουσιάζουν πολύ αυξημένες τιμές στα μέταλλα που σχετίζονται με τις σωληνώσεις και που μειώνονται σταδιακά με τη χρήση.
 • Αν η βρύση που επιλέχθηκε ως σημείο δειγματοληψίας διαθέτει σήτα, αφαιρέστε την πριν την ανοίξετε και αφήσετε το νερό να τρέξει.

Το Εργαστήριό μας μπορεί να σας εφοδιάσει με τους κατάλληλους περιέκτες δειγματοληψίας. Οικονομική επιβάρυνση υπάρχει μόνο στην περίπτωση αποστολής με ΚΤΕΛ ή ταχυμεταφορά (έξοδα μεταφοράς).

 

Για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης χρησιμοποιούμε Cookies όπως περιγράφεται στην Πολιτική Χρήσης Cookies