Υγρά Απόβλητα

E-mail Εκτύπωση

Διαδικασίες Δειγματοληψίας

Η διαδικασία δειγματοληψίας (περιέκτες, τρόπος μεταφοράς, κλπ.) εξαρτώνται άμεσα από τις παραμέτρους που πρόκειται να ελεγχθούν στο δείγμα. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Τα σημεία δειγματοληψίας επιλέγονται από τον πελάτη ή κατόπιν συμφωνίας με τον πελάτη.

Στις περισσότερες των περιπτώσεων, η δειγματοληψία υγρών αποβλήτων πραγματοποιείται από το προσωπικό του Εργαστηρίου μας (και αυτό αναγράφεται σαφώς στην Έκθεση Δοκιμών) προκειμένου της διασφάλισης της αντικειμενικότητας του δείγματος.