Στερεά Απόβλητα

E-mail Εκτύπωση

Διαδικασίες Δειγματοληψίας

Στις περισσότερες των περιπτώσεων, η δειγματοληψία πραγματοποιείται από το προσωπικό της εταιρείας μας κατόπιν επίσκεψης του χώρου εναπόθεσης των στερεών αποβλήτων και εκπόνησης σχετικού προγράμματος, προκειμένου της λήψης αντιπροσωπευτικού δείγματος.

Σε περίπτωση της πραγματοποίησης της δειγματοληψίας από το δικό σας προσωπικό, παρακαλώ κατεβάστε και συμπληρώστε το ακόλουθο έγγραφο και αποστείλετέ το μαζί με το δείγμα.

Μπορείτε να κατεβάσετε από τον παρακάτω σύνδεσμο συμπληρωμένο υπόδειγμα (σε μορφή Word) του σχετικού εγγράφου.

Στοιχεία Δειγματοληψίας Στερεού Απόβλητου

 

Για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης χρησιμοποιούμε Cookies όπως περιγράφεται στην Πολιτική Χρήσης Cookies