Εδαφικά Δείγματα

E-mail Εκτύπωση

Διαδικασίες Δειγματοληψίας

 • Επιλογή των σημείων δειγματοληψίας
 • Αν το χωράφι είναι ένα ενιαίο τμήμα (π.χ. πλαγιά ενός λόφου), τότε λαμβάνεται ένα δείγμα.
 • Αν το χωράφι απαρτίζεται από περισσότερα μέρη με οπτικώς διαφορετικά εδάφη (π.χ. πλαγιά και πεδινό τμήμα), τότε πραγματοποιείται ξεχωριστή δειγματοληψία στο κάθε τμήμα.
 • Επιλογή σημείων υποδειγματοληψίας
 • Από ένα επιλεγμένο τμήμα του χωραφιού παίρνουμε τουλάχιστον πέντε (5) υποδείγματα από πέντε διαφορετικά σημεία και τα αναμιγνύουμε, έτσι ώστε να προκύψει ένα αντιπροσωπευτικό ομογενοποιημένο δείγμα.
 • Αν το χωράφι έχει περίπου τετράγωνη διάταξη, τότε τα πέντε σημεία υποδειγματοληψίας λαμβάνονται σε σχήμα "πεντάρι από ζάρι" (ένα κέντρο, τέσσερα λίγο μέσα από την περίμετρο).
 • Αν το χωράφι είναι μακρόστενο, τότε διαγράφουμε μια νοητή γραμμή που το χωρίζει κατά μήκος και λαμβάνουμε πέντε υποδείγματα από σημεία σε σχήμα ζικ-ζακ.
 • Δεν παίρνουμε ποτέ υποδείγματα από σημεία:
  • δίπλα σε δρόμους
  • κοντά σε όχθες ποταμών, ρυακιών και ξερών ρεμάτων
  • δίπλα σε περιμετρικές λωρίδες παρακείμενων δασών ή δενδρωδών καλλιεργειών
  • δίπλα σε φράκτες και σε δενδροστοιχείες.

Δείγματα ανά καλλιέργεια
Φυτά μεγάλης καλλιέργειας (π.χ. σιτηρά) → 1 δείγμα από βάθος 0-30 cm
Κηπευτικές καλλιέργειες (π.χ. μαρούλια) → 1 δείγμα από βάθος 0-30 cm
Λιβάδια και Βοσκότοποι → 1 δείγμα από βάθος 0-10 cm
Δενδρώδεις καλλιέργειες και Αμπέλια → 1 δείγμα από βάθος 0-30 cm, 1 δείγμα από βάθος 30-60 cm

Προσοχή:
Για δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπέλια λαμβάνονται από κάθε σημείο υποδειγματοληψίας δύο διαφορετικά δείγματα. Ένα από βάθος 0-30 cm και ένα από βάθος 30-60 cm. Τα πέντε υποδείγματα που θα ληφθούν από τα δύο βάθη ομογενοποιούνται ξεχωριστά και αποστέλλονται φέροντας σχετική επισήμανση ξεχωριστά για ανάλυση.

Διαδικασία δειγματοληψίας

 • Επιλέγουμε τα πέντε σημεία υποδειγματοληψίας.
 • Απομακρύνουμε τα φυτά από το σημείο δειγματοληψίας (π.χ. τσάπα).
 • Σκάβουμε λάκκο στο απαιτούμενο βάθος.
 • Χρησιμοποιώντας φτυάρι λαμβάνουμε κάθετο τμήμα του εδάφους (π.χ. 0-30 cm) περίπου 1 Kg.
 • Αναμιγνύουμε τα πέντε υποδείγματα σε μια σακούλα.
 • Απομακρύνουμε τυχόν μεγάλες πέτρες με το χέρι.
 • Αποστέλλουμε προς ανάλυση περίπου 2 Kg ομογενοποιημένου δείγματος (απορρίψτε το υπόλοιπο).
 • Κατεβάστε και συμπληρώστε το έντυπο με τα στοιχεία του δείγματος προκειμένου να λάβετε συμβουλευτική γνωμάτευση ανά επιλεγόμενη καλλιέργεια, από τον παρακάτω σύνδεσμο.

Στοιχεία Δειγματοληψίας Εδαφικού Δείγματος

 

Για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης χρησιμοποιούμε Cookies όπως περιγράφεται στην Πολιτική Χρήσης Cookies