Εδαφικά Δείγματα

E-mail Εκτύπωση

Διαδικασίες Δειγματοληψίας

 • Επιλογή των σημείων δειγματοληψίας
 • Αν το χωράφι είναι ένα ενιαίο τμήμα (π.χ. πλαγιά ενός λόφου), τότε λαμβάνεται ένα δείγμα.
 • Αν το χωράφι απαρτίζεται από περισσότερα μέρη με οπτικώς διαφορετικά εδάφη (π.χ. πλαγιά και πεδινό τμήμα), τότε πραγματοποιείται ξεχωριστή δειγματοληψία στο κάθε τμήμα.
 • Επιλογή σημείων υποδειγματοληψίας
 • Από ένα επιλεγμένο τμήμα του χωραφιού παίρνουμε τουλάχιστον πέντε (5) υποδείγματα από πέντε διαφορετικά σημεία και τα αναμιγνύουμε, έτσι ώστε να προκύψει ένα αντιπροσωπευτικό ομογενοποιημένο δείγμα.
 • Αν το χωράφι έχει περίπου τετράγωνη διάταξη, τότε τα πέντε σημεία υποδειγματοληψίας λαμβάνονται σε σχήμα "πεντάρι από ζάρι" (ένα κέντρο, τέσσερα λίγο μέσα από την περίμετρο).
 • Αν το χωράφι είναι μακρόστενο, τότε διαγράφουμε μια νοητή γραμμή που το χωρίζει κατά μήκος και λαμβάνουμε πέντε υποδείγματα από σημεία σε σχήμα ζικ-ζακ.
 • Δεν παίρνουμε ποτέ υποδείγματα από σημεία:
  • δίπλα σε δρόμους
  • κοντά σε όχθες ποταμών, ρυακιών και ξερών ρεμάτων
  • δίπλα σε περιμετρικές λωρίδες παρακείμενων δασών ή δενδρωδών καλλιεργειών
  • δίπλα σε φράκτες και σε δενδροστοιχείες.

Δείγματα ανά καλλιέργεια
Φυτά μεγάλης καλλιέργειας (π.χ. σιτηρά) → 1 δείγμα από βάθος 0-30 cm
Κηπευτικές καλλιέργειες (π.χ. μαρούλια) → 1 δείγμα από βάθος 0-30 cm
Λιβάδια και Βοσκότοποι → 1 δείγμα από βάθος 0-10 cm
Δενδρώδεις καλλιέργειες και Αμπέλια → 1 δείγμα από βάθος 0-30 cm, 1 δείγμα από βάθος 30-60 cm

Προσοχή:
Για δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπέλια λαμβάνονται από κάθε σημείο υποδειγματοληψίας δύο διαφορετικά δείγματα. Ένα από βάθος 0-30 cm και ένα από βάθος 30-60 cm. Τα πέντε υποδείγματα που θα ληφθούν από τα δύο βάθη ομογενοποιούνται ξεχωριστά και αποστέλλονται φέροντας σχετική επισήμανση ξεχωριστά για ανάλυση.

Διαδικασία δειγματοληψίας

 • Επιλέγουμε τα πέντε σημεία υποδειγματοληψίας.
 • Απομακρύνουμε τα φυτά από το σημείο δειγματοληψίας (π.χ. τσάπα).
 • Σκάβουμε λάκκο στο απαιτούμενο βάθος.
 • Χρησιμοποιώντας φτυάρι λαμβάνουμε κάθετο τμήμα του εδάφους (π.χ. 0-30 cm) περίπου 1 Kg.
 • Αναμιγνύουμε τα πέντε υποδείγματα σε μια σακούλα.
 • Απομακρύνουμε τυχόν μεγάλες πέτρες με το χέρι.
 • Αποστέλλουμε προς ανάλυση περίπου 2 Kg ομογενοποιημένου δείγματος (απορρίψτε το υπόλοιπο).
 • Κατεβάστε και συμπληρώστε το έντυπο με τα στοιχεία του δείγματος προκειμένου να λάβετε συμβουλευτική γνωμάτευση ανά επιλεγόμενη καλλιέργεια, από τον παρακάτω σύνδεσμο.

Στοιχεία Δειγματοληψίας Εδαφικού Δείγματος