Νερό

Εκτύπωση
Από την πολυετή εμπειρία των εργαστηρίων μας στις αναλύσεις νερών έχουν προκύψει τα ακόλουθα "πακέτα" αναλύσεων που κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τη χρήση του νερού. Η ομαδοποίηση των παραμέτρων έγινε με σκοπό τη διευκόλυνση του πελάτη και δεν είναι δεσμευτική.

Βασικό πακέτο χημικής ανάλυσης ποσίμου

Βασικό πακέτο μικροβιολογικής ανάλυσης ποσίμου

Πακέτο ποτιστικού νερού

Πακέτο νερού πισίνας

Πακέτο νερού για παρασκευή σκυροδέματος

Πακέτο νερού που πρόκειται να υποστεί επεξεργασία αντίστροφης ώσμωσης

Φυσικοχημικές παράμετροι

Μέταλλα

Ανιόντα

Βαρέα μέταλλα

Τοξικές Οργανικές Παράμετροι

Λοιπές Χημικές Παράμετροι

Λοιπές Μικροβιολογικές Παράμετροι

 

Για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης χρησιμοποιούμε Cookies όπως περιγράφεται στην Πολιτική Χρήσης Cookies