ΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ “ΑΝΔΡΕΟΥ K. I.K.E”

Αγίου Φανουρίου 38 & Κιάτου
Τ.Κ. 131 22 Ίλιον
Τ: 210 – 33 11 347 – 48
F: 210 – 32 17 133

 

Επικοινωνήστε μαζί μας